Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Karta programowa

Interesy większości żeglarzy, którzy nie chcą zajmować się sportami żeglarskimi i traktują żeglarstwo jako sposób na rekreację i wypoczynek, a czasem nawet jako sposób na życie nie są reprezentowane. PZŻ, będący według obowiązujących przepisów prawa gestorem w sprawach żeglarstwa, który zrzesza poprzez kluby żeglarskie niewielki procent żeglujących, bez mandatu społecznego kreuje się i jest uznawany przez organy stanowiące prawo i administracyjne za pełnoprawną reprezentację wszystkich żeglarzy. Powyższe wynika z faktu, że w strukturach PZŻ zadomowiło się grono działaczy, dla których zachowanie status quo, lub zwiększenie rygorów dla uprawiających żeglarstwo jest źródłem określonych korzyści finansowych.

Zmienić ten stan rzeczy można, ale są niezbędne organizacje, z którymi będą się liczyć decydenci, ponieważ głosy pojedynczych osób nawet wtedy, gdy takich głosów jest dużo, nie mają wystarczającej siły oddziaływania.

Kierując się powyższymi stwierdzeniami zachęcamy do udziału w działalności stowarzyszenia żeglarskiego, którego celami będzie:

  1. Doprowadzenie do wydzielenia żeglarstwa rekreacyjnego jako oddzielnej kategorii kultury fizycznej, czyli wyłączenie zwierzchności nad nim z gestii PZŻ,
  2. Zachowanie dobrowolności rejestracji wszystkich jednostek pływających określonej wielkości, służących do rekreacji i turystyki żeglarskiej, na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich,
  3. Zachowanie dobrowolności przeglądu technicznego dla jachtów i działania na rzecz doprowadzenia do zgodności prawa polskiego w tym zakresie z wymaganiami UE, lub wprowadzenia regulacji wzorowanych na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach europejskich,
  4. Doprowadzenie do zniesienia obowiązku uzyskiwania uprawnień żeglarskich dla osób zajmujących się rekreacją i turystyką żeglarską z uwzględnieniem międzynarodowych regulacji w zakresie wielkości tych jednostek,
  5. Udział w opracowaniu spójnego i czytelnego systemu wymagań, szkolenia, sprawdzania i dokumentowania umiejętności żeglarskich i doprowadzenia go do stanu zgodnego z międzynarodowymi regulacjami uznanymi przez Polskę lub wzorowanego na systemach innych krajów.

Samoster

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin