Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Nie będzie OZŻ... - prostujemy

Pomimo, iż od nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej znoszącej obowiązek przeglądów dla wszystkich, a rejestracji dla krótszych niż 12 m jachtów minęło prawie 4 miesiące, nie wszyscy pogodzili sie z przykręceniem kurka z kasą. Na stronie Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego nadal znajdziemy informacje o "obowiązku" przeglądowo - rejestracyjnym.

Informujcie nas proszę (samoster@olek.waw.pl) o wszystkich tego typu przypadkach - każdorazowo będziemy interweniować.

Poniżej interwencja wysłana dziś do Olsztyna.

Warszawa, 2007-11-06

Warmińsko - Mazurski

Okręgowy Związek Żeglarski

10-442 Olsztyn

ul. Kołobrzeska 1 p. 2

Szanowni Państwo

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster” ze zdumieniem stwierdzili, że na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pod adresem: informacja W-MOZŻ znajduje się „WYCIĄG Z INSTRUKCJI W SPRAWIE REJESTRACJI JACHTÓW” umieszczony w dniu 27.04.2007r. o godz. 10:56.

Powyższa informacja, zgodnie z obecnym stanem prawnym jest nieprawdziwa, bowiem nie uwzględnia nowelizacji Ustawy o żegludze śródlądowej: Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, opublikowana dnia 09.07.2007 w Dzienniku Ustaw Nr 123 poz. 846, która weszła w życie z dniem 24.07.2007r. Ponadto uprzejmie informuję, że zapisy ustawy nie przewidują wykonywania czynności przeglądowo-rejestracyjnych przez organizacje inne niż Polski Związek Żeglarski. Jako zarejestrowane stowarzyszenie W-MOZŻ jest oddzielną organizacją, która choć należy do PZZ, nie jest jednakże uprawniona w myśl zapisów ustawowych do wykonywania omawianych czynności.

Publikowanie takich informacji za pośrednictwem dostępnego powszechnie medium, jaki jest Internet, niemal 4 miesiące po zmianie regulacji prawnych nosi znamiona świadomego wprowadzenia w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej (art. 286 §1 Kodeksu Karnego).

Niniejszym wzywam do usunięcia wyżej opisanych kłamliwych informacji ze strony internetowej Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i jednocześnie uprzejmie informuję, że brak reakcji na nasze pismo spowoduje skierowanie przez Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej terytorialnie prokuratury.

z poważaniem

Andrzej Kapłan

Prezes SŻ "Samoster"

[ 06-11-2007, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin