Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Idą zmiany... - tym razem w dobrym kierunku

Spotkanie "Parlamentarnego zespołu ds dróg wodnych", które odbyło się 18 lutego na Wiejskiej prowadził senator Piotr Głowski jako przewodniczący zespołu, a wzięli w nim udział parlamentarzyści oraz posłowie piastujący w Sejmie funkcje jak np. v-ce marszałek senatu p. Marek Ziółkowski. Obecni byli przedstawiciele rządu - v-ce minister Infrastruktury Anna Wypych Namiotko, v-ce minister Sportu Adam Giersz, Minister Środowiska Maciej Nowicki, v-ce dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi i Portów Krzysztof Błaszkiewicz, oraz kilkadziesiąt osób jako przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich kilku Województw, Zespołu Gmin Nadnoteckich, Inspektoratów Żeglugi Śródlądowej, Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Nie obyło się bez udziału przedstawicieli PZŻ w osobach Sekretarza generalnego Zbigniewa Stosio i pracownika chocimskiej centrali Stefana Heinricha, oraz PZMWiNW, reprezentowanego przez Prezesa Jerzego Czeszko.

Nasze stowarzyszenia (alternatywne) reprezentowali piszący niniejszą relację i Andrzej Mazurek.

Posiedzenie rozpoczęła Pani minister Anna Wypych Namiotko, omawiając projektowane zmiany w przepisach. Poinformowała, iż intencją rządu jest przeniesienie tematyki bezpieczeństwa w uprawianiu turystyki wodnej do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury. Podkreśliła również, iż jest bardzo dobry i przyjazny klimat w tworzeniu międzyresortowych zmian przepisów. Istotne zmiany dotyczyć mają kwalifikacji zawodowych ze względu na ich dopasowanie do wymogów Unijnych.

Jednocześnie Pani minister podkreśliła, iż wprowadzanie będą zmiany kwalifikacji dotyczące uprawiania turystyki wodnej, ale mają one iść ku ich łagodzeniu.

Następnie głos zabrał Pan minister Adam Giersz, który w swoim wystąpieniu podkreślił bezsens dotychczasowych ograniczeń i nadmiernej regulacji prawnej w zakresie przepisów dot. uprawiania sportów wodnych. Jednoznacznie określił, iż w nowej ustawie o Sporcie będzie zapis o reglamentacji uprawnień TYLKO dotyczących sportu bez ingerencji w rekreację oraz turystykę ruchową.

Zwracając się do przedstawicieli PZŻ minister Giersz stwierdził, iż ich działalność będzie dotyczyła tylko zapewnienia bezpieczeństwa w działalności sportowej w zakresie organizowanych przez PZŻ imprez.
Wszelkie uprawnienia dotyczące turystyki wodnej mają przejść do nowelizowanej Ustawy o Żegludze Śródlądowej. Zostało jednoznacznie powiedziane, iż Min. Sportu ma mieć upoważnienia do działań TYLKO w dziedzinach dotyczących sportu kwalifikowanego.

Po zakończeniu wystąpień w/w osób prowadzący spotkanie sen. Głowski dodał, iż projektowane jest np. wprowadzenie zapisu umożliwiającego prowadzenie bez patentu "wypornościowych jednostek motorowych o mocy silnika do 75kW, o długości do 13 metrów nie rozwijających prędkości większych niż 15km/h."

Następna część spotkania dotyczyła koncepcji połączeń dróg wodnych Wisły i Odry w ramach II klasy wód do celów sportowych i turystyki wodnej oraz omówienie stanu aktualnego w/w dróg wodnych.
Prelegenci przedstawili w formie prezentacji oraz omówili koncepcje rozwoju dróg wodnych. Przewiduje się, iż wg koncepcji tzw. minimum dla wykonania wszelkich niezbędnych prac potrzebne będą środki w wysokości ok. 1 miliarda zł.

Na zakończenie było trochę dyskusji mniej lub bardziej burzliwej (wiadomo - pieniądze) ale nie dotyczyła ona zupełnie spraw dotyczących żeglarstwa.

Włodzimierz Ring (członek SŻ Samoster i członek RA SAJ)

[ 19-02-2009, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin