Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Powielacze dobre są i basta! - odpowiedział nam minister

Otrzymaliśmy wreszcie odpowiedź MS na nasze pismo w sprawie stanowienia prawa powielaczowego przez Polski Związek Żeglarski. Czytając ją można dojść do wniosku (nie po raz pierwszy...), że Ministerstwo to tylko taki listonosz przekazujący bezkrytycznie nasze pisma do PZŻ i odwrotnie. Z tym, że teraz listonosz najwyraźniej się w owym przekazywaniu pogubił, ponieważ zaczął swoje pismo od odpowiedzi na pytanie... którego nie zadaliśmy. A dalej - no cóż, zobaczcie sami, co dalej.

W skrócie (zestawnienie pytań i odpowiedzi)

Przypominamy krótko, o co pytaliśmy pana Ministra oraz podajemy, co i czy w ogóle, Minister odpowiedział. Dla ułatwienia - w formie tabelarycznej.

Lp. pytanie odpowiedź
1. Jakim prawem PZŻ ceduje przeprowadzanie egzaminów na OZŻ-y? brak odpowiedzi
2. Jakim prawem PZŻ przewiduje możliwość niedopuszczenia do egzaminu? brak odpowiedzi
3. Jak osoba egzaminowana może odwołać się od decyzji KE? brak odpowiedzi
4. Dlaczego w Systemie Szkolenia jest więcej ocen, niż przewiduje to Rozporządzenie? "rodzi się zasadnicza wątpliwość co do celowości takiego działania"
5. Co oznaczają zapisy dotyczące gromadzenia danych osobowych:
- co oznacza "w celach dowodowych"? "możliwość wystawiania duplikatów", "prowadzenie ewidencji"
- powoływanie się na nieistniejący paragraf brak odpowiedzi (w tzw. międzyczasie wzór wniosku publikowany na stronie PZŻ został poprawiony)
- co oznacza "dostęp do poprawiania treści danych osobowych"? brak odpowiedzi
- co oznacza "posiadanie informacji"? brak odpowiedzi
6. Dlaczego część opłaty za wydanie patentów ma stanowić dochód PZŻ, gdy jest to niezgodne zarówno ze statutem PZŻ jak i Konstytucją RP? wyliczenie składników kosztu egzaminu, w tym: "Dochód PZŻ" (sic!)
7. Dlaczego część opłaty za wydanie patentu ma trafiać do członków KE, skoro ich praca jest pracą społeczną? wyliczenie j.w, w tym: "Wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej" (sic!)
8. Dlaczego wymagana jest umiejętność pływania, skoro nie warunkuje tego ani ustawa, ani rozporządzenie? "po to, by osoby umiejące pływać nie były zobligowane korzystać z kamizelek ratunkowych" (sic!)

Pomijając odpowiedzi klasy "Dlaczego to jest niezgodne z? - Bo tak!", otrzymaliśmy odpowiedź na 1 (słownie: jedno) pytanie. Z ośmiu. Zresztą, jest to odpowiedź w kwestii najmniej istotnej i pewno dlatego Ministerstwo - choć podziela naszą wątpliwość - nie zamierza nic z nią robić. Oraz ogólnie uznaje całą sprawę za załatwioną. No, ale my - nie. Oczywiście - jeśli masz jakieś uwagi lub pomysły - napisz do nas!

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa

Warszawa, dn. 27 września 2006 r.

Ministerstw Sportu
Departament Prawno - Kontrolny

DPK - 347/06/RW-4376

Pan
Andrzej Kapłan
Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"

Szanowny Panie Prezesie

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczącego niezgodności przepisów regulujących kwestie egzaminowania i wydawania patentów żeglarskich na podstawie Systemu szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego z zapisanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz rozporządzeniem Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa, po zasięgnięciu opinii oraz stosownych wyjaśnień Polskiego Związku Żeglarskiego, informuję co następuje:

 1. W związku z wątpliwościami dotyczącymi trybu przeprowadzania egzaminu na stopnie żeglarskie oraz składu komisji egzaminacyjnej pragnę wyjaśnić, iż Państwa sugestia, aby na jachcie o długości kadłuba 5,5 m przebywała komisja egzaminacyjna w pełnym składzie jest technicznie niewykonalna. Jachty o podanych wymiarach są w stanie pomieścić łącznie 4-5 osób, a zatem nie zawsze wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

 2. Kolejną niejasność budziła kwestia ponadprogramowej ilości ocen wpisywanych po złożonym egzaminie do karty egzaminacyjnej. Polski Związek Żeglarski wyjaśnia, iż zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa przeprowadzane są dwa sprawdziany: z wiadomości (teoretyczny) i z umiejętności (praktyczny). Egzamin teoretyczny zdaje się z kilku przedmiotów, na ogół w czasie jednego wypracowania pisemnego lub testu, z tym że ocenia się poszczególne przedmioty oddzielnie. Obliczenie wspólnej oceny z części teoretycznej egzaminu nie stanowi problemu, natomiast rodzi się zasadnicza wątpliwość co do celowości takiego działania.

 3. Polski Związek Żeglarski, zgodnie z Państwa prośbą, przedstawił zasady podziału pieniędzy pochodzących z opłat egzaminacyjnych. Koszty egzaminu mogą obejmować następujące pozycje:

  • wynajęcie jachtu na egzamin
  • wynajęcie przystanie i uzbrojenie akwenu
  • zabezpieczenie ratownicze egzaminu
  • delegacje dla członków Komisji Egzaminacyjnej
  • wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej
  • zakup druków
  • koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu
  • dochód Polskiego Związku Żeglarskiego
 4. Odnosząc się do kwestii zapisu regulaminu wewnętrznego Polskiego Związku Żeglarskiego dotyczących gromadzenia danych osobowych zbieranych na podstawie wniosków o wydanie patentów informuję, iż celem "przetwarzania" danych osobowych posiadaczy patentów w postaci ich ewidencji jest możliwość wystawiania duplikatów w przypadku utraty oryginału przez właściciela. Co za tym idzie w ewidencji dodatkowo potwierdzony jest fakt zdania egzaminu i uzyskania patentu.

 5. Polski Związek Żeglarski przekonuje o zasadności składania deklaracji o umiejętności pływania we wniosku o wydanie patentu ze względu na zapis z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa, który stanowi, iż osoby nie umiejące pływać, powinny w trakcie szkolenia i egzaminu pływać w kamizelkach ratunkowych. Kapitan jachtu zobowiązany jest tego dopilnować zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia. Kwestionowany przez Państwa zapis wprowadzono zatem po to, by osoby umiejące pływać nie były zobligowane korzystać z kamizelek ratunkowych.

Mając na uwadze powyższe wyrażam przekonanie, iż podjęta argumentacja, poparta wyczerpującym komentarzem ze strony Polskiego Związku Żeglarskiego wyjaśniła wszelkie niejasności, jakie budziła interpretacja przepisów uchwał oraz regulaminów wewnętrznych ww. polskiego związku sportowego.

p.o. Dyrektora
Departamentu Prawno-Kontrolnego

Tomasz Malarz

Zobacz też:

[ 21-10-2006, dodał: Cypis ]

Przepraszam za opóźnienie w publikacji powyższego materiału - odpowiedź z MS nadeszła gdy byłem w morzu.


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin