Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

MS: kontrola w PZŻ, postępowanie przedłużone - c.d. sprawy "powielaczy"

Minister Sportu zawiadomił nas o prowadzonej przez swój resort kontroli w Polskim Związku Żeglarskim oraz przedłużeniu w związku z tym terminu wydania decyzji w sprawie wniosku o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał PZŻ dotyczących egzaminów i wydawania patentów żeglarskich.

Cisną się tu na usta różne pytania, niestety związane z meritum mało. Czy prawnikom MS znana jest treść przywołanego art.35 §3 kpa, który przewiduje najwyżej dwa miesiące na załatwienie sprawy? Skoro postępowanie wszczęto 19 grudnia (skądinąd "już" po pół roku od złożenia wniosku), dlaczego kontrola w PZŻ podjęta została dopiero w końcu stycznia? Jeśli kontrolę wszczęto w końcu stycznia, dlaczego dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Dlaczego o każdą informację z Ministerstwa trzeba się oddzielnie upominać, przypominając o istnieniu art.37 kpa (bezczynność organu)? Dlaczego załatwienie tego jednego wniosku ciągnie się już 8 (osiem!) miesięcy i wymagało już tylu pism, maili i telefonów do Ministerstwa?

Pamiętacie z książki Znaczy Kapitan Hrabiego i jego Birbante-rocca? "Chryste! Znaczy, cierpliwości!" Tyle, że sezon coraz bliżej...

Panie Ministrze! Podobno urzędnicy Pańskiego resortu reagują już na żeglarzy alergicznie. Całkiem możliwe. Ale proszę zważyć, że to nie jest żeglarzy wina. Wyjście jest bardzo proste. Łamanie prawa przez Polski Związek Żeglarski jest ewidentne i znane nie od dziś (zob. Hasip listy pisze - pierwszy jest z przed 4 lat!). Nasze sprawy trzeba po prostu wreszcie załatwić i kłopot sam wtedy zniknie.

MS do Samosteru

Warszawa, dnia 16 lutego 2007 r.

MINISTER SPORTU
Tomasz Lipiec

DPK-749/2007/

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu postępowania w sprawie sprzeczności dokumentów Polskiego Związku Żeglarskiego dotyczących procedur egzaminowania i wydawania patentów żeglarskich z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Na podstawie art.36 §1 w związku z art.35 §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy do trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Nowym terminem ukończenia postępowania jest dzień 19 marca 2007 r.

W przedmiotowym postępowaniu administracyjnym zachodzi umotywowana potrzeba prolongaty terminu jego ukończenia. Podyktowane jest to koniecznościa zapoznania się z wynikami czynności kontrolnych, podjętych przez Departament Prawno - Kontrolny Ministerstwa Sportu w Polskim Związku Żeglarskim w okresie od 29 stycznia do 28 lutego 2007 r. Ustalenia poczynione w toku wspomnianej kontroli, badającej działalnośc Polskiego Związku Żeglarskiego pod względem zgodności z prawem, a także postanowieniami statutu i regulaminów wewnętrznych, poddane zostaną szczegółowej analizie oraz stanowić będą podstawę do weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie.

(-) Tomasz Lipiec

Otrzymują:

  1. Strony postępowania
    • Polski Związek Żeglarski, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
    • Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster", ul. Atutowa 13/66, 03-126 Warszawa

Zobacz też:

[ 24-02-2007, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin