Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Cała naprzód w MGM - liberalizacja coraz bliższa

Mamy oficjalną odpowiedź na nasze wystąpienie dotyczące zarządzeń UM. Tym razem uznano nasze racje! Jeśli tylko Minister Gospodarki Morskiej, p. Rafał Wiechecki dotrzyma słowa (a po ostatnich doświadczeniach nie ma podstaw, by wątpić) już za dwa tygodnie choć w jednej dziedzinie otrzymamy to, o co tak długo walczyliśmy - żeglarską wolność. Oraz powstanie precedens bardzo ważny w sprawach pozostałych.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej do "Samosteru" i SAJ

Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
Departament Bezpieczeństwa Morskiego
BM1c - 0870/13/07

Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster"
ul. Atutowa 13/66, 03-126 Warszawa

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
ul. Przełom 10, 80-643 Gdańsk

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 26 lutego br. r., Ministerstwo Gospodarki Morskiej informuje, iż Pan Rafał Wiechecki, Minister Gospodarki Morskiej zaakceptował ustalenia grupy roboczej ds. jachtów rekreacyjnych, które odbyło się w dniu 17 kwietnia br. w Gdyni. W tym zakresie podjęte zostały w resorcie gospodarki morskiej prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego. Ponadto planowane jest uchylenie zarządzeń dyrektorów urzędów morskich, o których mowa w Państwa wystąpieniu i zastąpieniu ich nowymi zarządzeniami, które uwzględniać będą ustalenia w/w grupy roboczej ds. jachtów rekreacyjnych (w zakresie zwolnienia jachtów rekreacyjnych do 15 m z obowiązku inspekcji, przeglądów, posiadania kart bezpieczeństwa oraz wymogów dot. posiadania wyposażenia przeciwpożarowego, ratunkowego oraz sygnałowego). Przewiduje się, że wydanie w/w zarządzeń nastąpi w pierwszej połowie maja br.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora
Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego
Janina Mentrak

z up. Marek Chmielewski

Zobacz też:

[ 27-04-2007, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin